Onze visie op opvoeden (deelwerking sociaal-cultureel werk):
Opvoeden is voor VCOK een gedeelde verantwoordelijkheid. Ouders voeden kinderen op, maar niet alleen. Grootouders, vrienden, familie maar ook vrijwillige en professionele opvoeders in de sportclub, het verenigingsleven, de kinderopvang, de jeugdbeweging, de school spelen hun rol en nemen verantwoordelijkheid op voor kinderen en jongeren. Gezinnen brengen hun kinderen groot in een welbepaalde buurt, leefsituatie en socio-economische realiteit en dit heeft invloed op het opvoedingsproces en op de manier waarop die kinderen opgroeien.
Omgevingen of contexten waarin kinderen worden opgevoed, kunnen heel erg verschillen. Met deze verschillen moet rekening worden gehouden. Opvoeden gaat altijd over waarden en normen. Die waarden en normen en de spelregels rond opvoeden die daarmee verbonden zijn, zijn maatschappelijk en cultureel bepaald. Het is van groot belang om een kritische en autonome positie in te nemen t.a.v. die heersende opvattingen.
Onze visie op ouders: VCOK kijkt naar ouders als burgers, als opvoedingsverantwoordelijken die partner zijn in de pedagogische ‘civil society‘ en die samen met andere ouders, professionele opvoeders, dienstverleners en het lokaal beleid hun opvoedingsverhaal co-creëren.

Vanuit onze missie en visie willen we zaken in beweging zetten over opvoeden in een evoluerende maatschappelijke realiteit.
De deelwerking sociaal-cultureel werk heeft een beleidsplan voor de periode 2021-2025.
In ons beleidsplan focussen we op het verwezenlijken van vier grote doelstellingen:

1. Ouders versterken in het leren omgaan met diversiteit, in hun gezin en daarbuiten
2. Het perspectief van groepen ouders in armoede en/of migratie is sterker meegenomen in het publieke debat
3. Cultuurhuizen zijn gezinsvriendelijker en toegankelijker voor gezinnen met jonge kinderen
4. Gevangenissen zijn uitgerust om gedetineerde ouders te erkennen en te waarderen in hun rol als ouder