Opvoeden is voor ons een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Ouders voeden hun kinderen niet alleen op, zij delen de opvoedingsverantwoordelijkheid met vele anderen zoals kinderopvang, de school, de buurt. We willen iedereen die de rol van opvoeder opneemt bijstaan en informeren.

Wij richten ons op vaders, moeders en professionele opvoeders. We werken mee aan de verdere professionalisering van kinderopvang en aan de uitbouw van de Huizen van het Kind in Vlaanderen.

We kijken naar opvoeding als een positief verhaal. We vertrekken niet vanuit problemen, maar vanuit mogelijkheden. We ondersteunen ouders bij het schrijven van hun eigen opvoedingsverhaal, voor en met hun kinderen. Dat verhaal is altijd anders, want elk kind is anders, elk ouder is anders en elke context is anders.

Ons vormingsaanbod houdt rekening met die diversiteit aan opvoedingscontexten.

We vertrekken steeds vanuit het perspectief van de deelnemers. We nemen hen ernstig en valideren hun ervaringskennis, waarden en normen over opvoeding. Ontmoeting en participatie staan hierbij centraal.

op zoek naar een vorming?

ontdek hier ons aanbod