partners VCOK

VCOK werkt nauw samen met tal van partners rond opvoeding en pedagogische ondersteuning van gezinsopvang, groepsopvang en buitenschoolse kinderopvang.
Partnerschappen versterken ons, verruimen onze blik en vergroten het bereik van onze doelgroepen. Alleen maar voordelen dus.

partners Voor onze deelwerking professionalisering in de kinderopvang

Partners voor onze deelwerking sociaal-cultureel volwassenenwerk