Activiteiten

Als vormingscentrum hebben we een ruim vormingsaanbod over opvoeden en kinderopvang.

VCOK richt zich enerzijds tot professionals in de gezinsopvang, groepsopvang en buitenschoolse kinderopvang. Ons aanbod pedagogische ondersteuning voor kinderbegeleiders, teams en verantwoordelijken bestaat uit vorming, online vorming, webinars, individuele coaching, lerende netwerken, teambegeleiding en maatwerk.
Ben je op zoek naar een vorming op maat van jouw team of voorziening? Klik dan hierboven op 'Vorming op vraag professionals'. Wil je je inschrijven voor ons open aanbod voor de kinderopvang? Klik dan op 'Kalender kinderopvang'. 

Anderzijds richt VCOK zich tot een ruim publiek, in de vrije tijd. Ouders, grootouders en andere opvoeders vinden bij ons een gevarieerd aanbod van workshops, reeksen, lezingen, webinars, ouder-kind activiteiten en participatieprojecten.
Ook organisaties die werken voor ouders, grootouders en andere opvoeders kunnen een beroep doen op ons om samen een aanbod uit te werken.
Ben je op zoek naar een activiteit voor ouders op maat van jouw organisatie? Klik dan hierboven op 'Activiteiten op vraag alle opvoeders'. Wil je deelnemen aan één van de activiteiten voor ouders? Klik dan op 'Kalender alle opvoeders'.