Ons aanbod

Als vormingscentrum hebben we een ruim vormingsaanbod over opvoeden en kinderopvang.

VCOK richt zich enerzijds tot een ruim publiek, in de vrije tijd. Ouders, grootouders en andere opvoeders vinden bij ons een gevarieerd aanbod van workshops, reeksen, lezingen, webinars, ouder-kind activiteiten en participatieprojecten. 
Ook organisaties die werken voor  ouders, grootouders en andere opvoeders kunnen een beroep doen op ons om samen een aanbod uit te werken. 

Anderzijds richt VCOK zich tot professionals in de gezinsopvang, groepsopvang en buitenschoolse kinderopvang. Ons aanbod pedagogische ondersteuning voor kinderbegeleiders, teams en verantwoordelijken bestaat uit vorming, online vorming, webinars, individuele coaching, lerende netwerken, teambegeleiding en maatwerk.