Als vormingsinstelling voor opvoeden en kinderopvang is onze opdracht tweeledig. 

Enerzijds richten we ons naar ouders, grootouders en andere opvoeders. Voor hen hebben we een ruim aanbod workshops en activiteiten met of zonder kinderen. We bieden ook regelmatig lezingen en webinars over opvoeden aan.
In alles wat we doen, willen we bijdragen aan de ouder-kindrelatie en aan meer welbevinden bij iedereen die betrokken is in een opvoedingssituatie.

Anderzijds bieden we vormingen aan voor wie professioneel met kinderen werkt (van 0 tot 12 jaar). Van korte sessies, workshops en lezingen tot meerdaagse cursussen en teambegeleiding. 
We staan ook in voor pedagogische ondersteuning van gezinsopvang, groepsopvang en buitenschoolse opvang. We werken mee aan projecten en gaan in op maatwerkvragen. We zetten in op persoonlijke ontwikkeling en op het verhogen van competenties van medewerkers.

op zoek naar een vorming?

ontdek hier ons aanbod