Over VCOK

VCOK is een vormingscentrum gespecialiseerd in het thema opvoeden.
We hebben twee deelwerkingen: De werking professionalisering van medewerkers in de kinderopvangen en het sociaal-cultureel volwassenenwerk.

Beide werkingen vloeien logisch voort uit onze missie.’ It takes a village to raise a child’.
We prikkelen tot leren, we verbinden mensen, we benaderen opvoeden op een kritische manier, we actualiseren en vernieuwen ons aanbod voortdurend, we werken samen met partnerorganisaties.

VCOK richt zich enerzijds tot professionals in de gezinsopvang, groepsopvang en buitenschoolse kinderopvang. Ons aanbod pedagogische ondersteuning voor kinderbegeleiders, teams en verantwoordelijken bestaat uit vorming, webinars, individuele coaching, lerende netwerken, teambegeleiding en maatwerk.

Anderzijds richt VCOK zich tot een ruim publiek, in de vrije tijd. Ouders, grootouders en andere opvoeders vinden bij ons een gevarieerd aanbod van workshops, vormingsreeksen, lezingen, webinars, ouder-kind activiteiten en participatieprojecten.

VCOK is erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid als gespecialiseerde vormingsinstelling voor sociaal-cultureel volwassenenwerk.
VCOK maakt deel uit van het Ondersteuningsnetwerk Kinderopvang Mentes.

Wil je meer weten? Lees hier onze volledige visie en missie