disclaimer

We hebben ernaar gestreefd om de informatie in deze site zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk te maken. Toch kunnen we niet garanderen dat geen fouten, onduidelijkheden of tegenspraken aanwezig zijn. Als dat het geval is, vragen wij u om ons te contacteren.

De inhoud van de website en de opgenomen hyperlinks kunnen steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

We doen al het nodige om onderbrekingen van technische aard zoveel mogelijk te voorkomen, maar wij kunnen een 100% continue werking niet garanderen.

We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van uw apparatuur, programma's of andere gegevens op uw computersysteem.