Over ons

VCOK is een vormingscentrum gespecialiseerd in het thema opvoeden.
We hebben twee deelwerkingen, het sociaal-cultureel werk en de werking professionalisering van medewerkers in de kinderopvang.
Beide werkingen vloeien logisch voort uit onze missie.’ It takes a village to raise a child’.
We prikkelen tot leren, we verbinden mensen, we benaderen opvoeden op een kritische manier, we actualiseren en vernieuwen ons aanbod voortdurend, we werken samen met partnerorganisaties.

De twee deelwerkingen zorgen ervoor dat we ons aanbod richten op twee doelgroepen.
Enerzijds hebben we een gevarieerd aanbod voor professionals in de gezinsopvang, groepsopvang en buitenschoolse kinderopvang. Ons aanbod pedagogische ondersteuning voor kinderbegeleiders, teams en verantwoordelijken bestaat uit vorming, webinars, individuele coaching, lerende netwerken, teambegeleiding en maatwerk.
Anderzijds richten we ons tot een ruim publiek, in de vrije tijd. Ouders, grootouders en andere opvoeders vinden bij ons workshops, vormingsreeksen, lezingen, webinars, ouder-kind activiteiten en participatieprojecten.

VCOK is erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid als gespecialiseerde vormingsinstelling voor sociaal-cultureel volwassenenwerk.
VCOK maakt deel uit van het Ondersteuningsnetwerk Kinderopvang Mentes.

Wil je meer weten over onze visie en missie? Lees hier verder.