pedagogische ondersteuning

Pedagogische ondersteuning is altijd maatwerk en vertrekt van de vraag van de voorziening.  


Leerproces op gang brengen

Bij kwaliteitsvolle pedagogische ondersteuning brengen we een leerproces op gang met kinderbegeleiders, leidinggevenden of een team. We laten hen kritisch reflecteren over hun pedagogische werking en helpen hen in het maken van andere keuzes en het uitvoeren van acties.


Methodisch en participatief leerproces

Het leerproces verloopt methodisch en participatief. Het sluit aan bij het perspectief van alle betrokkenen. We maken een plan van aanpak dat vertrekt van de context en de werking van de voorziening.

 

op zoek naar passende visie

We helpen bij het vinden van diverse aanknopingspunten voor verandering en helpen bij het formuleren van de leervraag. We gaan daarbij ook visueel te werk. We vertrekken van het eigen pedagogisch project van de voorziening of gaan met de voorziening op zoek naar een passende visie.

Met elke vraag kan je bij ons terecht. Contacteer ons .

op zoek naar een vorming?

ontdek hier ons aanbod