Inclusieve kinderopvang: wie, wat, waarom en hoe?

Je komt meer te weten over wat inclusieve kinderopvang wel en niet inhoudt en welke visie erachter schuil gaat. Samen met de andere deelnemers onderzoek je jouw kijk op kinderen met een specifieke zorgbehoefte en hun gezin. We zetten de vraag naar zorg en ondersteuning centraal en niet het ‘probleem’ of ‘tekort’.
Je ontwikkelt inzichten over wat een inclusieve visie en werking betekent voor de organisatie van de kinderopvang en de competenties van de kinderbegeleiders.
Via oefeningen, discussies en praktijkvoorbeelden komen we tot de kernaspecten van kwaliteitsvolle inclusieve kinderopvang. Zo hebben we het onder andere over het belang van de ‘juiste’ woorden, het kind ‘kind’ laten zijn met de andere kinderen, een doordacht ouderbeleid, het functioneren in een netwerk, maatwerk en aanpassingen in de omgeving.
Samen lijsten we de tips die doorheen deze vormingen aan bod kwamen. De handleiding Inclusie van kinderen met specifieke zorgbehoeften van VBJK helpt ons daarbij.

 

Deze vorming kan je enkel volgen als werknemer van Paritair Comité 331. De vorming is gratis dankzij het Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector.


Dag en uur

do 28/09/23 | 09u30 - 12u30
do 26/10/23 | 09u30 - 12u30
INSCHRIJVEN

Begeleider

Annelies Roelandt

Plaats

Via internet
op je eigen pc, of tablet

Bijdrage

Gratis

Code

331-23IK1-OL

In samenwerking met

VIVO
  ONLINE