Bouwen aan zelfvertrouwen van kinderen

Het is belangrijk dat kinderen voldoende zelfvertrouwen hebben, anders zijn ze onzeker en teruggetrokken.

Een kind met zelfvertrouwen voelt zich goed, maakt makkelijk vriendjes en durft nieuwe uitdagingen aan. Ook al lijkt het ene kind van nature al wat zelfzekerder dan het andere, toch kan elk kind een groter zelfvertrouwen ontwikkelen. Als ouder, grootouder, kindbegeleider of opvoeder kan je hier veel aan bijdragen.

Een veilige, liefdevolle omgeving, aanmoediging en waardering vormen daarvoor een goede basis. Je kan een kind wortels geven om stevig op de grond te staan en vleugels om uit te vliegen.

Hoe pak je dat aan? Welke opvoedingsstijl geeft kinderen de meeste ondersteuning? Wat heeft een kind nodig?

Deze interactieve vorming geeft je antwoorden.

 

Deze vorming kan ook aangevraagd worden als online vorming. Aanvragen

Vul hieronder uw gegevens in om deze aan te vragen.

Naam:
Voornaam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Organisatie:
Locatie:
Doelpubliek:
Voorstel datum:
Toelichting: