Ouderreeks: Waakzaam zorgen voor tieners

De ouderreeks ‘Waakzaam zorgen voor tieners’ is gebaseerd op het gedachtegoed ‘Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet’ van Professor Haim Omer. Het gaat over een nieuwe benadering op autoriteit en gezag van waaruit je heel wat inzichten en tips krijgt om zorgwekkend gedrag van je kinderen (opnieuw) te begrenzen. Begrenzen vanuit dagelijkse nabijheid en zorg, met aandacht voor de positieve relatie tussen ouders en hun kind(eren).

We hebben het over het belang van opvoeden vanuit 'kracht' in plaats van 'macht' en over de manier waarop de ouder hierin positief versterkt kan worden. We geven ouders handvatten en inspiratie om als ouder zorgzaam leiding te nemen, om aanwezig te zijn in het leven van hun kind, om dwingende interactiepatronen en escalaties te vermijden, om waakzaam een passende zorg op te nemen maar ook om in de opvoeding van hun tiener, gebruik te maken van een steunend sociaal netwerk. Want opvoeden, doe je niet alleen!

We versterken ouders door aan te sluiten bij wat ze al ondernomen hebben en wat werkt, we helpen hen om zich (opnieuw) bewust te worden van hun eigen krachtbronnen, successen en de eerste tekenen van verandering in de door hen gewenste richting. Na deze ouderreeks kunnen ouders een actieve positie als eigenaar van hun eigen veranderingsproces innemen.

Intake
Als organisator van deze reeks raden we je aan een kort intakegesprek te doen met de deelnemende ouders om hun vragen in kaart te brengen. Dit kan perfect online of via de telefoon.

Programma
De ouderreeks bestaat uit 4 thematische bijeenkomsten van telkens 2,5 uur. Op het einde van elke bijeenkomst krijgen de deelnemers suggesties voor thuisopdrachten.

1. Pubergedrag
In de eerste bijeenkomst is er aandacht voor typisch tienergedrag en het belang van een warme ouder-kindbinding. We staan stil bij het belang van binding en een goede hechting, bij de ontwikkelingen in het tienerbrein en bij de noodzaak die tieners ervaren, aan begrenzing van buitenaf.

2. Autoriteit en gezag
In deze bijeenkomst plaatsen we een oudere vorm van autoriteit naast een mogelijke nieuwe, hedendaagse autoriteit. Deze hedendaagse autoriteit krijgt vorm vanuit aanwezigheid, betrokkenheid en zelfcontrole van de ouder, volhouden versus afhaken, uitbouwen van een netwerk, kracht in plaats van macht,… We gaan samen met de deelnemers op zoek naar een autoriteit van waaruit ze zorg kunnen opnemen en tegelijkertijd ook kunnen begrenzen.

3. Waakzaam zorgen
We spiegelen het waakzaam zorgen voor kleine kinderen aan hoe je dit ook kan toepassen bij tieners. Er is aandacht voor signaalgedrag van tieners en hoe we als ouders hier passend kunnen op reageren, vanuit onze eigen beleving.

4. Waakzaam zorgen bij (toenemende) spanning
We belichten situaties en patronen met toenemende spanningen en escalaties tussen ouder en kind. Soms worden we als ouder overladen door emoties als reactie op gedrag van ons kind. We gaan na wat helpend kan zijn om ook op deze momenten de ouder te kunnen zijn en blijven die je wil zijn.

Dit aanbod is ontwikkeld door Sven Bussens (Krachtcollectief) in samenwerking met Expoo en VCOK vzw.Aanvragen

Vul hieronder uw gegevens in om deze aan te vragen.

Naam:
Voornaam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Organisatie:
Locatie:
Doelpubliek:
Voorstel datum:
Toelichting: