Vrij en vanzelf bewegen voor jonge kinderen

Volgens de basisprincipes van de Pikler-pedagogie hebben jonge kinderen behoefte aan een stabiele, persoonlijke band met een opvoeder en aan vrije bewegingsruimte met aangepast materiaal om zelfstandig en op eigen tempo te kunnen ontwikkelen.
Ook bij de motorische ontwikkeling, de emotionele ontwikkeling en de spelontwikkeling staat het ritme van het kind voorop.
In de dagelijkse praktijk betekent deze visie dat we elk kind de tijd en de ruimte geven om vrij te bewegen en te ontwikkelen op zijn eigen tempo. Door een kind de kans te geven om te onderzoeken en te leren op eigen tempo, leert het kind beter zitten, staan, spreken en denken. De volwassene observeert wat het kind nodig heeft, zorgt voor een veilige omgeving en aangepast materiaal dat uitnodigt tot onderzoeken, maar forceert de kinderen niet in hun ontwikkeling.

Tijdens deze vorming gebruiken we heel wat materiaal en gaan we in op praktijkvoorbeelden over deze bijzondere pedagogische visie. De focus ligt op de motorische ontwikkeling van jonge kinderen en hoe je hiervoor als begeleider zoveel mogelijk rijke kansen kan bieden.

Deze vorming is een vervolgsessie op de vorming 'Jonge kinderen uitnodigen tot vrij spel'. Beide vormingen kunnen afzonderlijk gevolgd worden. 

Dag en uur


BijdrageInschrijven

Begeleider

Isa Deschuyteneer

Plaats

VCOK
Raas Van Gaverestraat 67a, 9000 Gent

Bijdrage

Standaardtarief: € 45

Code

111624