Ontwikkeling van jonge kinderen stimuleren

Tussen de geboorte en 3 jaar maken kinderen een ongelooflijk ontwikkelingstraject mee. Als begeleider zit je op de eerste rij om dit samen met kinderen en ouders te beleven. Maar je speelt er ook zelf een bepalende rol in: je stimuleert kinderen op alle vlakken van hun ontwikkeling en stemt je handelen en aanbod af op hun noden en interesses. In deze basisvorming gaan we niet op de verschillende ontwikkelingsdomeinen en fases bij kinderen, maar focussen op wat jij als begeleider kan betekenen.
In sessie 1 staan we stil bij jouw rol als begeleider en bij het concept ‘zone van naaste ontwikkeling’.
Sessie 2 focust op hoe we ruimte kunnen geven aan de autonomie en ondernemingszin van kinderen.
In sessie 3 zoomen we in op hoe je talenten kan herkennen en kan inspelen op de eigenheid en interesses van de kinderen.

Deze online vorming is interactief en gericht op uitwisseling met andere deelnemers. Dat betekent dat je zelf zal gevraagd worden om inbreng te doen via chat en microfoon: voorbeelden geven uit je eigen praktijk, uitwisselen over stellingen en vragen in grote groep of kleine gespreksgroepjes. Jouw input en de vragen die hebt bepalen mee de inhoud van de vorming.

Deze vorming kan je enkel volgen als werknemer van Paritair Comité 331. De vorming is gratis dankzij het Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector.


Competenties:


Dag en uur

do 03/10/24 | 12u30 - 14u00
do 07/11/24 | 12u30 - 14u00
do 05/12/24 | 12u30 - 14u00
INSCHRIJVEN

Begeleider

Annelies Roelandt

Plaats

Via internet
op je eigen pc, of tablet

Bijdrage

Gratis

Code

331-24OJ2-OL

In samenwerking met

VIVO
  ONLINE