Assertiviteit en weerbaarheid

Assertiviteit is op een gepaste manier opkomen voor je persoonlijke belangen en uitdrukking geven aan je eigen gevoelens, gedachten en wensen.

Voor kinderen en jongeren kan de druk hoog zijn om vlot contacten te leggen, om aangenaam te zijn en te doen wat anderen verwachten. Het is niet altijd gemakkelijk om jezelf te blijven en op te komen voor je eigen ideeën, zonder te twijfelen aan jezelf en zonder de ander aan te vallen.

In deze vorming bespreken we hoe je kinderen kan stimuleren om weerbaar te zijn en een assertieve houding aan te nemen. Kan je thuis, in de kinderopvang of op school iets doen om kinderen te leren opkomen voor zichzelf in een veilige, bekende omgeving? En hoe bewust ben je van je eigen assertiviteit?


Dag en uur

di 23/04/24 | 19u30 - 21u30

Inschrijven

huisvanhetkind@aartselaar.be

Begeleider

Bart Moens

Plaats

Cade
Della Faillelaan 36, 2630 Aartselaar

Bijdrage

Gratis

Code

A2159

In samenwerking met

Huis van het Kind Aartselaar