Een groep Arabisch sprekende moeders die recent migreerden of vluchtten naar België en in Oostende wonen, onderzoeken wat het betekent om jonge kinderen op te voeden in een land dat niet hun geboorteland is.


 


Ouders als onderzoekers is een participatief project waarbij ouders zelf het heft in handen nemen en hun stem laten horen over opvoedingsvraagstukken waar zij mee zitten. Ze vertrekken hierbij vanuit hun eigen kennis en ervaring op vlak van opvoeding. Onder begeleiding komen de ouders samen tot beleidsaanbevelingen. Hiermee zetten ze de dialoog tussen ouders, professionelen en beleidsverantwoordelijken in gang. Echte sociale actie dus!


Dag en uur

di 20/02/24 | 10u00 - 12u00
di 19/03/24 | 10u00 - 12u00
di 23/04/24 | 10u00 - 12u00
di 14/05/24 | 10u00 - 12u00
di 04/06/24 | 10u00 - 12u00

Inschrijven

Plaats

Huis van het Kind Oostende Edith
Edith Cavellstraat 54-56, 8400 Oostende

Bijdrage

Gratis

Code

AOA2303