Als vormingsinstelling hebben we een ruim vormingsaanbod over opvoeden en kinderopvang.

Van korte sessies, workshops en lezingen tot meerdaagse cursussen en teambegeleiding. Sommige thema’s zijn gericht naar ouders en opvoeden thuis (kinderen van 0 tot 18 jaar), andere thema’s gaan over professioneel werken met kinderen (van 0 tot 12 jaar).

We staan in voor pedagogische ondersteuning van gezinsopvang, groepsopvang en buitenschoolse opvang. We werken mee aan projecten en gaan in op maatwerkvragen.

In alles wat we doen, willen we bijdragen aan een prettiger ouder-kindrelatie en aan meer welbevinden bij iedereen die betrokken is in een opvoedingssituatie. We zetten in op persoonlijke ontwikkeling en op het verhogen van competenties van medewerkers.

op zoek naar een vorming?

ontdek hier ons aanbod