Online vorming: Educatieve ondersteuning

In deze vorming zoomen we in op de vierde dimensie van het MeMoQ zelfevaluatie-instrument: educatieve ondersteuning. Als begeleider in de kinderopvang heb je een actieve en stimulerende rol in het leren en de ontwikkeling van kinderen. Je ontdekt hoe je vanuit een rijk en krachtig kindbeeld het spel en de leerervaringen op de verschillende ervaringsgebieden kan aanmoedigen. Hoe speel je gepast in op de interesses en initiatieven van kinderen? Welke activiteiten en spelprikkels zijn interessant om kinderen ten volle te laten exploreren? Hoe kan je de interacties tussen kinderen begeleiden? Hoe stimuleer je de taalontwikkeling? We denken na hoe je van elk moment een rijk moment kan maken.

Deze online vorming bestaat uit 3 onderdelen:
1. Je krijgt een week vooraf (03/06/2021) een persoonlijke link om de vorming online te bekijken op een moment dat jou het beste past. De VCOK-medewerker geeft er toelichting en inspiratie.
2. We sturen jou een opdrachtenfiche met verschillende opdrachten die je zelfstandig kan doen tijdens en na het bekijken van de opname.
3. We bespreken de vorming samen met de andere deelnemers en een VCOK-medewerker op 10/06/2021 via Zoom. Daarin kan je uitwisselen, vragen stellen, casussen bespreken en feedback krijgen op de uitgewerkte opdrachten en het actieplan voor de praktijk.


Dag en uur

do 10/06/21 | 19u00 -  21u30

Begeleider

Annelies Roelandt

Plaats

Via internet
op je eigen pc, laptop, of tablet

Bijdrage

€ 30,00

Code

21/1006

NIEUW

volzet  VOLZET