Online vorming: Gezinnen en diversiteit

Een goede samenwerking met gezinnen is een wezenlijk aspect van kwaliteitsvolle kinderopvang. In deze vorming onderzoeken we wat dit concreet betekent en waarom het zo belangrijk is hierin te investeren. We laten je stil staan bij je eigen praktijk en werken met inspirerende voorbeelden over kennismaken, dagelijks afstemmen en informatie uitwisselen en inspraak. We gaan dieper in op hoe kinderopvang voor ouders een belangrijke bron van steun kan zijn. Wederkerigheid in de contacten en respect voor diversiteit vormen belangrijke rode draden. Er is veel ruimte voor de koppeling met je eigen praktijk en voor uitwisseling met de andere deelnemers. Deze vorming is de ideale introductie om je verder te verdiepen in dimensie 6 van het MeMoQ zelfevaluatie-instrument ‘Gezinnen en diversiteit’.

Praktisch: de online vorming gaat door via Zoom.


Dag en uur

di 01/06/21 | 09u30 -  12u00

Begeleider

Linds De Maere

Plaats

Via internet
op je eigen pc, laptop, of tablet

Bijdrage

€ 30,00

Code

21/0106

NIEUW