Bijeenkomst freelance medewerkers

Op donderdagavond 11 oktober organiseren we opnieuw een ontmoetingsavond voor onze freelance medewerkers. Op de agenda staat een supervisie- en infomoment over omgaan met meningsverschillen, begeleid door VCOK medewerker Franky De Meyer.

 

Thema Omgaan met meningsverschillen

Tijdens vormingen krijgen we vaak te maken met meningsverschillen tussen deelnemers onderling of  tussen deelnemers lesgevers. Het is niet zo evident om met deze meningsverschillen iets te doen zonder dat het verdere verloop van de vorming in het gedrang komt. We hebben immers heel wat inhoud die we willen overbrengen en tegelijkertijd zijn we ook begeleiders van een groepsproces.

  

Bij meningsverschillen is het risico groot dat we vooral vanuit onze inhoudelijke expertise reageren en veel minder vanuit onze procesdeskundigheid bij het omgaan met meningsverschillen. Het VCOK-bemiddelingsmodel laat toe om meningsverschillen op een constructieve manier aan te pakken.

 

We bieden een supervisiesessie aan waarbij zo’n situaties kunnen ingebracht worden. We reiken een theoretisch kader aan van waaruit je kan kijken naar omgaan met verschil en zoeken samen naar mogelijke manieren om met deze situaties iets constructief te doen.

 

Programma

Het programma van de ontmoetingsavond:

  • 18u00 - 18u30: Ontvangst
  • 18u30 - 20u30: Supervisie en infomoment 'Omgaan met meningsverschil'
  • 20u30 - 22u00: Ontmoeting met hapje en drankje

  

Praktische informatie

De ontmoetingsavond gaat door op donderdag 11 oktober 2018 bij VCOK, Raas van Gaverestraat 67, 9000 Gent.

 

Inschrijven

Wil je graag aanwezig zijn, dan kan je hier inschrijven.

  

Naam  *
E-mailadres  *
 

op zoek naar een vorming?

ontdek hier ons aanbod