Ondersteuningstraject Huizen van het Kind

Sinds het decreet Preventieve Gezinsondersteuning van kracht is, kennen de

Huizen van het Kind een enorme boost. Heb je de taak om een Huis van het
Kind in je gemeente of buurt te realiseren? Dan zit je wellicht ook met
één of meerdere van deze vragen: Wat is nu de kern een Huis van het
Kind? Hoe geef je dat vorm? Hoe bouw je een netwerk uit? Met welke
partners kun je samenwerken? Wat betekent het voor een Huis van het Kind
om participatief, inclusief en geïntegreerd te werken? Hoe creëer je
een opvoedingsondersteunend aanbod of hoe werk je aan ontmoeting, enz.


Voor startende Huizen van het Kind organiseert EXPOO in samenwerking
met het VCOK een tweedaags ondersteuningstraject. Je wordt
ondergedompeld in de centrale thema’s en doelstellingen van een Huis van
het Kind. Je krijgt nuttige informatie, voorbeelden van good practices
en concrete tools om mee aan de slag te gaan. En natuurlijk is er ruimte
voor uitwisseling en collegiaal leren.


Programma


 • Basisvisie Huis van het Kind
 • Inspirerende voorbeelden uit andere Europese landen
 • Introductie van een inhoudelijk raamwerk voor het Huis van het Kind
 • Introductie van een stappenplan om samenwerking vorm te geven: kompasmodel
 • Groep van partners samenstellen en engagementen verkennen
 • Info verzamelen over de lokale context en het werkingsgebied: socio-demografische data e.a.
 • Inhoudelijk verkennen van de drie pijlers:
  • Preventieve gezondheidszorg 

  • Opvoedingsondersteuning

  • Ontmoeting en sociale cohesie


 • Het aanbod in je regio/gemeente onder de loep nemen: overlap en lacunes
 • Belangen en ambities van de verschillende partners in beeld krijgen
 • Draagvlak creëren en win-win situaties realiseren
 • Verschillende rollen in het samenwerkingsverband en hoe afstemmen
 • Samen werken aan een gedeelde visie
 • Je samenwerkingsverband HvhK analyseren: stand van zaken en werkpunten
 • Inhoudelijk verkennen van: 
  • Gebruikersparticipatie
  • Toegankelijkheid: drempels en doelstellingen
  • Hoe kwetsbare gezinnen bereiken? Hoe een universeel aanbod realiseren?

 • De samenwerking organiseren: stuurgroep, werkgroepen…
 • Rol van de coördinator
 • Van ambitie en belangen naar gemeenschappelijke doelstellingen
 • Welke acties ondernemen om de gemeenschappelijke doelstellingen te realiseren?
 • Hoe het proces van samenwerken en de behaalde resultaten evalueren? 


Dag en uur

di 09/10/18 | 09u30 -  16u30
di 23/10/18 | 09u30 -  16u30

Begeleider

Jana Delagrange
Liesbeth Lambert

Plaats

Kind en Gezin
Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel

Bijdrage

€ 160,00

Code

A1598

In samenwerking met

EXPOO