Stressbehendigheid

Stress, elkeen heeft er mee te maken: op het werk, thuis en soms zelfs in de vrije tijd. Ermee leren omgaan is het beste medicijn. Stress kan je omzetten naar aangename ‘werkflow’. Dat is gemakkelijker dan stress te vermijden maar het vraagt wel enige stressbehendigheid. In opvoeden of het werken met kinderen komt er soms nog extra stress, zoals storingen in de communicatie, andere verwachtingen, onverwachte wendingen.
In deze vorming leer je je eigen stresspatronen kennen en signalen die wijzen op stress herkennen. Je leert overtollige stress loslaten en omgaan met de stress die eigen is aan je leef- of werksituatie.


Dag en uur

di 24/04/18 | 09u30 -  16u00

Begeleider

Hendrik Gaublomme

Plaats

VCOK, Raas Van Gaverestraat 67a, 9000 Gent

Bijdrage

€ 50,00

Code

18/04/01

geannuleerd GEANNULEERD