Online vorming: taal en meertaligheid

In deze vorming zoomen we in op de wondere wereld van taal en op elementen van een goed taalbeleid in de kinderopvang. We gaan in op wat begeleiders kunnen doen om de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren. We staan uitgebreid stil bij de meertalige context waarin veel kinderen vandaag opgroeien en bij wat dit aan vragen, uitdagingen en mogelijkheden met zich meebrengt voor de kinderopvang van baby’s en peuters. We vetrekken hierbij vanuit wetenschappelijke achtergrond over meertalig opvoeden en inspireren met boeiende praktijkvoorbeelden over hoe je de verschillende thuistalen van kinderen en gezinnen een plek kan geven in de dagelijkse werking. We gaan samen reflecteren, uitwisselen en plannen maken.
We leggen actief de link met het MeMoQ-kwaliteitskader, in het bijzonder de dimensies 4 ‘educatieve ondersteuning’ en 6 ‘gezinnen en diversiteit’.

Online vorming via een live sessie via Zoom. De sessie is interactief: er zijn enkele opdrachten in kleine groepjes, je kan vragen stellen en uitwisselen met de andere deelnemers.


Dag en uur

di 23/02/21 | 09u30 -  12u00

Begeleider

Linds De Maere

Plaats

Vanuit je zetel thuis
via internet op je eigen pc, laptop of tablet

Bijdrage

€ 30,00

Code

21/1/03