Online vorming: Tijd voor wennen

Wennen is een belangrijk element van kwalitatieve kinderopvang. Toch roept het ook vaak vragen op en staat het soms, zeker naar aanleiding van de Coronamaatregelen, onder druk. In deze vorming denken we samen na over het belang van wennen voor zowel het kind, de ouders als de kinderbegeleiders. We belichten de praktische aspecten van een wenprocedure en staan stil bij eventuele drempels voor de ouders en de kinderbegeleiders. We reflecteren over het eigen wenbeleid en maken indien nodig plannen om bij te sturen.

We maken de link met MeMoQ dimensie 6 ‘gezinnen en diversiteit’.

Online vorming via een live sessie via Zoom. De sessie is interactief: er zijn enkele opdrachten in kleine groepjes, je kan vragen stellen en uitwisselen met de andere deelnemers.


Dag en uur

do 28/01/21 | 19u00 -  21u30

Begeleider

Domien De Schrijver

Plaats

Vanuit je zetel thuis
via internet op je eigen pc, laptop of tablet

Bijdrage

€ 30,00

Code

21/1/01