Ruimte en materialen als pedagoog | Dimensie 5

Kinderen leren niet alleen door tussenkomst van volwassenen of door zelf en samen met andere kinderen te ontdekken. Ook de fysieke omgeving waarin ze vertoeven, heeft een sterke pedagogische invloed.

In Reggio Emilia en andere Noord-Italiaanse steden spreekt men in navolging van Loris Malaguzzi over ‘ruimte en materialen als derde pedagoog voor kinderen’.

In deze vorming ontdek je door middel van foto’s en praktijkvoorbeelden uit kinderopvang, door oefeningen en analyse van de eigen praktijk de betekenis van dit idee. Je keert terug met inzichten en concrete ideeën over boeiend en minder alledaags spelmateriaal en over het inrichten van een leef- en speelruimte voor een groep kinderen.

Je krijgt nieuwe inzichten en ideeën over dimensie 5 'Omgeving'. 

Dag en uur

di 26/05/20 | 09u30 -  12u30

Begeleider

Annelies Roelandt

Plaats

VCOK
Raas Van Gaverestraat 67a, 9000 Gent

Bijdrage

€ 30,00

Code

20/G/04

volzet  VOLZET