Kijken, luisteren en inspelen | Dimensie 4

In het waarmaken van kwaliteitsvolle kinderopvang zijn de interacties tussen kinderen en begeleiders bijzonder belangrijk. In deze vorming denken we na over jouw begeleidershouding. Het idee dat begeleiders kijken en luisteren naar kinderen en daar vervolgens gepast op inspelen is de rode draad. Welke signalen observeren we bij kinderen? En hoe kunnen we oog hebben voor de signalen van alle kinderen in de groep? Naast het inzoomen op ‘observeren’ gaan we ook samen op zoek naar hoe je hierop kan inspelen. Dit kan door te lachen, op je knieën te gaan zitten, een knuffel te geven, te benoemen wat je ziet of bijvoorbeeld ook door het starten van een activiteit, het verzamelen of aanbieden van interessante materialen, het aanspreken van verschillende ontwikkelingsdomeinen, …


Laat je inspireren voor dimensie 4 'Educatieve ondersteuning'. 

Dag en uur

di 28/04/20 | 09u30 -  12u30

Begeleider

Annelies Roelandt

Plaats

VCOK
Raas Van Gaverestraat 67a, 9000 Gent

Bijdrage

€ 30,00

Code

20/G/03