In de kijker

Wanneer kijken meer wordt dan zien alleen…

In deze vorming leren we je werken met het kindvolgsysteem ‘In De Kijker’, ontwikkeld voor de buitenschoolse kinderopvang. Het geeft je als team de kans om kinderen gericht te observeren en zo het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen te verhogen. Tegelijkertijd helpt het instrument je om stil te staan bij de pedagogische kwaliteit van jouw werking.

Aan de hand van observatie- en reflectieoefeningen leer je het instrument kennen. Je doorloopt de hele cyclus van observeren, invullen van het kindportret,hierover reflecteren en bespreken van mogelijke acties voor de praktijk.

Na deze vorming ben je vaardig om met het kindvolgsysteem te werken in jouw team.

De publicatie In De Kijker is opgemaakt door de Pedagogische Begeleiding Dienst Kinderopvang Stad Gent & verantwoordelijken van de buitenschoolse opvang Stad Gent.
Deelname aan de vorming is een voorwaarde om ‘In De Kijker’ te kunnen gebruiken. Elk duo krijgt de map 'In De Kijker' met instrument en bijhorend draaiboek ook mee naar huis.

Opgelet: De prijs van deze vorming is per deelnemer (60€) aangegeven, maar de vorming kan alleen in duo - leidinggevende en kinderbegeleider - gevolgd worden. Bij inschrijving kunnen de gegevens van beide deelnemers doorgegeven worden.  
 

Dag en uur

do 07/05/20 | 09u30 -  16u00

Begeleider

Fien Lannoye

Plaats

PA Hasselt, Officenter
H. Vanveldekesingel 150, 3500 Hasselt

Bijdrage

€ 60,00

Code

20/5/KIK

In samenwerking met

Limburgs Steunpunt Kinderopvang

NIEUW