Sherborne

Voor ouders samen met hun peuter

Samen plezier maken met je kind, waardoor je zijn zelfvertrouwen stimuleert, communiceert en een goede relatie opbouwt: dat zijn de basispijlers van de bewegingsmethode van de Engelse pedagoge Veronica Sherborne.

Via positieve bewegingservaringen groeit het vertrouwen van kinderen in zichzelf en in de omliggende wereld. Ze verstevigen ook hun sociale en communicatieve vaardigheden.

Tijdens deze workshop ontdek je het zelf samen met je kind. Jullie zullen samen allerlei lichaams- en bewegingsspelletjes doen. Trek daarvoor best makkelijke kledij aan.

Prijs: 5 euro (leden en niet-leden Bond Moyson), 3 euro voor mensen met verhoogde tegemoetkoming


Dag en uur

wo 22/05/19 | 15u00 -  16u00

Begeleider

Karla Trimpeneers

Plaats

Bond Moyson
Leopold II-Laan 20, 9100 Sint-Niklaas

Code

A1711

Inschrijven

http://www.bondmoyson.be/fit

In samenwerking met

Bond Moyson Oost-Vlaanderen