In De Kijker

Wanneer kijken meer wordt dan zien alleen…

In deze vorming leren we je werken met het kindvolgsysteem ‘In De Kijker’, ontwikkeld voor de buitenschoolse kinderopvang. Het geeft je als team de kans om kinderen gericht te observeren en zo het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen te verhogen. Tegelijkertijd helpt het instrument je om stil te staan bij de pedagogische kwaliteit van jouw werking.

Aan de hand van observatie- en reflectieoefeningen leer je het instrument kennen. Je doorloopt de hele cyclus van observeren, invullen van het kindportret, hierover reflecteren en bespreken van mogelijke acties voor de praktijk. Na deze vorming ben je vaardig om met het kindvolgsysteem te werken in jouw team.

Je volgt deze vorming in duo: leidinggevende en kinderbegeleider.

In de kostprijs zit naast de deelname voor twee personen ook het instrument en bijhorend draaiboek inbegrepen. Deelname aan de vorming is een voorwaarde om ‘In De Kijker’ te kunnen ontvangen en gebruiken.

De publicatie In De Kijker is opgemaakt door de Pedagogische Begeleiding Dienst Kinderopvang Stad Gent & verantwoordelijken van de buitenschoolse opvang Stad Gent.Dag en uur

ma 03/06/19 | 09u30 -  16u00

Begeleider

Inne Hemeryck
Nicky Ingels

Plaats

VCOK
Raas Van Gaverestraat 67a, 9000 Gent

Bijdrage

€ 120,00

Code

19/6/KIK

NIEUW