Kinderen en hun kijk op buitenschoolse opvang

Een kwaliteitsvol opvang- en vrijetijdsaanbod houdt rekening met wat kinderen belangrijk vinden.

Hoe beleven zij het aanbod? Welke betekenis geven ze aan het IBO? Wat verwachten ze van de begeleiders? Wat met de mix tussen vrij spel en begeleide activiteiten? Hoe belangrijk zijn vrienden? Wat maakt dat ze het IBO als een fijne plek ervaren?

Deze en andere vragen zijn het onderwerp van het belevingsonderzoek ‘Schoolkinderen over hun opvang. Wat leren ze ons over kwaliteit?’ (VBJK, 2014). In deze vorming maak je kennis met de belangrijkste bevindingen uit dit onderzoek.

Je krijgt een bril om te reflecteren over de eigen werking. Je maakt ook kennis met de gebruikte methodieken om kleuters en lagere schoolkinderen te bevragen, wil je zelf ook een mini-onderzoek opzetten.Deze cursus aanvragen?

Vul hieronder uw gegevens in om deze aan te vragen.

Organisatie:
Plaats:
Verantwoordelijke:
Periode:
Telefoon:
E-mail:
Doelpubliek:
Wanneer:
 

Begeleider

Nicky Ingels