Buggy tours

Met een peuter of baby naar het museum, voor heel wat ouders niet meteen een optie bij het plannen van een leuke gezinsactiviteit. Maar er valt zoveel te beleven in een museum, ook voor de allerjongsten. Vanuit dit idee ontstonden de buggy tours: rondleidingen in musea op maat van kinderen tussen 0 en 4 jaar én hun ouders of grootouders. Tijdens de krokusvakantie organiseerden 13 musea buggy tours in kader van het event Krokuskriebels van de Gezinsbond.

Cultuurparticipatie voor kinderen en gezinnen

Jonge kinderen worden in musea vaak over het hoofd gezien. Nochtans kunnen musea ook krachtige belevings- en ontmoetingsplekken zijn zowel voor kinderen als voor ouders, grootouders en kinderbegeleiders. 

VCOK hecht veel belang aan cultuurparticipatie voor kinderen en gezinnen omdat het bijdraagt tot rijke ontplooiingskansen voor kinderen en tot ontmoetingskansen voor ouders en opvoeders. Omdat kinderen en ouders als burgers in de samenleving recht hebben op cultuurparticipatie, omdat het kan zorgen voor fijne momenten en interacties in het hier en nu, omdat het uitnodigt om te leren van elkaar overheen grenzen van leeftijden en sectoren. Maar opdat een museum zo een plek zou kunnen zijn waar jonge kinderen en hun gezin zich echt welkom voelen, is natuurlijk een en ander nodig.


  

Samenwerking met diverse musea en partners

De Gezinsbond, FARO (Vlaams Steunpunt voor cultureel erfgoed) en het Departement Cultuur, Jeugd en Media klopten aan bij VCOK en VBJK omwille van onze expertise. Tussen november 2017 en maart 2018 namen we de musea mee op sleeptouw in een inspirerend en voorbereidend begeleidingstraject

We doken vier dagen lang in de leefwereld van de allerjongste kinderen. Daarbij lieten we ons inspireren door de pedagogische ideeën van Loris Malaguzzi. We dachten na over hoe jonge kinderen de wereld verkennen en hoe de collecties van de musea daarbij konden aansluiten. We stonden ook stil bij de vormgeving van ruimte, de selectie van materialen, de rol van gidsen in de interactie tussen kinderen en volwassenen enzovoort. We hadden niet alleen oog voor de activiteiten op zich, maar ook voor het onthaal, het wegwerken van drempels allerlei .

 

diversiteit aan activiteiten

Er waren gegidste rondleidingen op bepaalde tijdstippen, maar ook vrije wandelingen met stops voor kinderen en gezinnen waar iets interessants te ontdekken of beleven valt: een blote-voeten-parcours, zelf een lichtprojectie maken naast een inspirerend kunstwerk, een muzikale rondleiding, een mozaïek maken, graan malen met een molensteen of koffiemolen, … Te veel om op te noemen.

 

“Mama, gaan we nog naar het museUm?”

De commentaren liegen er niet om. “Leuk”, “Super”, “Ontspannend” of “Bedankt om er een fantastische eerste ervaring met een museum van te maken.”, zijn maar enkele van de reacties die we op een krijtbord of in een gastenboek lezen. Wanneer we met ouders en grootouders praten over hun ervaring dan benadrukken ze vooral dat ze het echt fijn vinden dat er ook iets wordt georganiseerd voor hen, aangepast aan de leeftijd van hun kind. 

Wat ook telkens terugkomt in de feedback is dat een andere omgeving voor hun jonge kinderen bijzonder prikkelend is, dat ze echt verwonderd kunnen zijn over wat ze zien en beleven en dat niet alleen hun kinderen, maar ook zijzelf er veel plezier aan beleven. De peuters geven op hun eigen manier aan dat ze ervan genieten: ze lachen, zijn intens en geconcentreerd bezig, kijken of luisteren met grote ogen of open mond of ze kruipen terug de ruimte in om de tour nog eens opnieuw te doen .

De museummedewerkers waren ook heel tevreden over de werkwijze en de input in het traject. Het begeleidingstraject werd inspirerend, boeiend en verrijkend genoemd. En de ervaring smaakt bij deze ‘pioniers’ naar meer. Veel musea herhalen de activiteiten voor de allerjongsten in een komende vakantie of willen elementen eruit verwerken in een permanente familieroute die ook oog heeft voor peuters en de jongste kleuters.

 

  

KIDDODAG 2018

Nieuwsgierig geworden? Neem zelf eens deel aan een activiteit voor jonge kinderen en gezinnen in een museum. Of kom naar Kiddodag op 5 oktober 2018 te Leuven .

Samen met deelnemers uit het welzijns- én culturele veld kan je je een hele dag verdiepen in het thema ‘cultuurparticipatie van de allerjongsten’. We werken momenteel druk aan het programma, maar we houden je op de hoogte. Hou je mailbox en onze facebookpagina in de gaten voor het laatste nieuws.

op zoek naar een vorming?

ontdek hier ons aanbod